Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet

Az MKSZSZ által megfogalmazott vélemény

2015. szeptember 24.

A Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet döntéshozó testülete 2015.09.11. tanácskozásán az alábbi véleményét fogalmazta meg az Etikai Kódexszel kapcsolatban

Az etikai kódex olyan szabályozások sorozatát vonultatja fel, amelyek ellent mondanak a foglakoztatás jelenlegi rendjének ezek a következők:

 1. a pedagógus szakmát a felsőoktatásban tanítják
 2. a szakmára való megfelelőséget az egyetemi, főiskolai oklevél igazolja
 3. a pedagógusképzésben pedagógus etikát is tanítanak
 4. a pedagógus alkalmazásának feltétele az erkölcsi bizonyítvány ennek hiányában nincs foglalkoztatás
 5. a pedagógus a szakmai tevékenységén túl a munkaköri leírásában írásban értesül az elvárásokról
 6. az etikai kódexben megfogalmazott viselkedési szabályok alap és nem különleges követelmények, ezért fölöslegesek
 7. az öltözködésre vonatkozó feltételek előírásához a szabály létrehozói nem rendelnek külön forrást, amelyből biztosítani lehetne a megjelenés feltételeit. Ez így nem más, mint a munkaköri leírások felülírása
 8. az előírások be nem tartása elindít egy értelmetlen jelentgetési sorozatot
 9. a kódex nem rendelkezik a feljelentett munkavállaló a munkáltató általi védelemre, jogorvoslatra
 10. nem erősíti a pedagógusba vetett bizalmat.
 11. a szankcionáláshoz a kar-nak nincs törvényi felhatalmazása

A felsoroltak alapján az MKSZSZ nem tudja elfogadni az etikai kódexet.

Üdvözlettel:

Budapest, 2015. szeptember 25.

 

Tóth József

elnök