Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet

Levélváltás Balog Zoltán miniszter úrral

2014. november 13.

Balogh Zoltán
miniszter úr részére
EMMI

 

Tisztelt Balogh Zoltán miniszter úr!

A pedagógus életpálya modell bérei a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára valóban minőségi előrelépés, még akkor is, ha a mértéke és az ütemezése különféle megítélés alá esik. A béremelés szakaszossága az emberekben kivált a pedagógusok irányába egyfajta negatív megítélést, is mint pl.: megint csak a pedagógusok kaptak béremelést.

Azt gondolom ez az ok, amiért levélírásba szántam magam. Ugyanis a pedagógusok környezetében dolgoznak igen sokan, akik nélkül az iskola nem igazán működne, mint pl.: adminisztrátorok, iskolatitkárok, takarítok, udvarkarbantartók . stb.

Az előbbiekben felsorolt munkavállalók jelentős többsége a kjt bértábla azon bértételi alá esnek, amelynek mértéke a minimálbér vagy a garantált szakmunkamás minimálbér. Az ő számukra a kapott bér nettója csak a szűkös megélhetésre elegendő. Ezért ők nehezen tudják elfogadni a pedagógusok élethelyzetének javulását. A minimálbér a pályája vége felé járó munkavállaló esetében a megélhetést reménytelenné tévő alacsony nyugdíjjal még inkább előítéletet kiváltó ok a pedagógusok irányába.

Feltételezem, hogy e problémával Ön is tisztában van. A Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet javaslata:

1.      A minimálbér legyen kiindulási alap kjt bértábla A1

2.      A bértáblában a fizetési osztályok első eleme az A1-J-ig kerüljön átalakításra úgy, hogy az A1 a mindenkori minimálbér legyen.

3.      A fizetési fokozatok a fizetési fokozatokban lévő szorzószámmal növelt érték bér legyen.

Azt gondoljuk, hogy ez a megoldás egy munkahelyi békéhez, a munka megbecsüléséhez és egy pálya perspektíva megerősítéséhet vezetne. Mivel számadatokkal nem rendelkezem ezért pontosan nem tudom megmondani az milyen többlet pénzügyi fedezetet jelentene.

Kérem ez irányú javaslatunkat befogadni, a következő költségvetésre beépíteni.

Néhány egyéb észrevétel egy egyéb javaslat

A kormány döntése értelmében a 150.000Ft összeg erejéig a leadozó béreket illetékmentesen fel lehet venni a bankból. A jelenlegi bérek nettói a pedagógus életpályamodellből adódóan már meghaladják az illetékmentesen felvehető határt.

Miért kell a különbözetért még tranzakciós illetéket is fizetni, amikor a bank a számlavezetési költséget számol fel? Azt gondoljuk azzal, hogy a munkáltató utalással adja át a bért a munkavállaló a számlavezetési és tranzakciós költséggel egy plusz terhet visel. Ezért szükségesnek tartjuk a kompenzálást.

Kérjük a bérből és fizetésből élőket a bér teljes egésznek felhasználásáig illesse tranzakciós illetékmentesség.

A válaszlevél a csatolt dokumntumokban található!

Csatolt fájlok